Zubná ergonómia - riešená paradigma

Vedecky bolo dokázané a experimentálne preukázané, že zubná práca je ergonomicky náročná. Ergonómia však môže dosahovať vysokú úroveň, ak sa venuje pozornosť životnému prostrediu a spôsobom jeho využívania.

Zubní pracovníci trpia často muskuloskeletálnymi poruchami (MSD) (ochorenia oporno-pohybového aparátu) a 90% predčasných odchodov do dôchodku je spôsobených MSD, ktoré sú zapríčinené prácou. Hlavným dôvodom bolestivých stavov sú nepríjemné polohy, ktoré sú statické a dlhotrvajúce.

Povýšenie ergonómie na lepšiu úroveň nejde raketovou rýchlosťou, ale vyžaduje prehodnotenie si spôsobu práce a prevzatie zodpovednosti za vlastný blahobyt. Každý si musí uvedomovať svoje držanie tela (t.j. do akej polohy nastaví svoje telo), pričom neexistujú žiadne riešenia, ktoré sú zdravé a zároveň pasívne. Je to ako chcieť schudnúť: sami si to musíme odcvičiť a namiesto rýchleho občerstvenia si sami musíme vybrať šalát.

V prípade ergonómie, najdôležitejšie je mať na pamäti vyhýbanie sa ohýbaniu za pacientom a otáčaniu tela. Mnohí zubní lekári sú zvyknutí pracovať vedľa pacienta, čo má za následok mimoriadne nepríjemnú polohu tela. Preto by bolo vhodné pracovať v polohe 12 hodín tak, aby bol pacient priamo pred zubným lekárom vždy, keď je to možné. Ak je potrebné prácu vykonať zo strany, hlava pacienta sa môže otočiť smerom k zubárovi, aby sa minimalizovalo ohýbanie a otáčanie. Aj keď poloha nie je pohodlná na dlhšie udržanie, je potrebné mať na pamäti, že pacient je len na návšteve. Zubár musí byť v tejto polohe celý deň, pacient za pacientom.

Držanie tela počas práce je kombináciou uvedomenia si polohy tela, pracovného prostredia a jeho vybavenia a požiadaviek súvisiacich s úlohami. Je dôležité venovať pozornosť ergonómii sedenia vzhľadom na to, že väčšina zubárov pri práci sedí. Mať dobrú pozíciu hornej časti tela si vyžaduje správne nastavenie panvy. Možno to demonštrovať vežou; ak sa niektoré z podlaží zrútia, celá veža je nevyvážená. Ak teda panva nie je správne umiestnená, nie je možné správne držanie tela v hornej časti tela.

Chybné držanie tela stresuje všetky tkanivá v našom tele, pretože svaly, kosti a väzy pracujú sústavne mimo svojej komfortnej zóny. Toto je dôvod bolesti, ku ktorej dochádza počas pracovného dňa. Ako už bolo spomenuté, základom nášho správneho sedenia je poloha panvy. Udržiavanie správnej polohy panvy pri udržaní nôh vpredu si vyžaduje viac sily z ohýbačov bedier, ako sú schopné produkovať. Ďalej kostná štruktúra bedrových kĺbov túto pozíciu znemožňuje. Výsledkom je, že sedenie s nohami vpredu zabraňuje správnej polohe panvy, čo spôsobuje hrbenie sa.

Starnutie chrupaviek začína už v našich 20 rokoch

Iné poruchy pohybového aparátu, ktoré vyplývajú z dlhodobého pasívneho sedenia, nie sú tak výrazné, ako ochorenia kĺbov. Chrupavka, ktorá chráni kostené povrchy kĺbov, nemá dostatočné krvné zásobenie. Namiesto toho je metabolizmus kĺbov založený na „špongiovom účinku“: keď je kĺb zaťažený, vyživovací roztok sa žmýka z chrupavky a pri uvoľnení záťaže tekutina sa nasáva späť dovnútra. Keď je kĺb uvoľnený alebo zaťažený dlhý čas v stabilnej polohe, metabolizmus sa znižuje, čo urýchľuje proces degenerácie. Degeneratívne procesy začínajú vo veku 20 rokov v každej chrupavke tela, takže je rozumné starať sa o kĺby už v mladom veku.

Iné poruchy súvisiace so sedením, viac alebo menej škodlivé

Iné problémy pri sedení sú menej známe, ale fatálnejšie ako MSD. Ohnuté bedrové kĺby stláčajú oblasť slabín, v ktorej sú veľké krvné a lymfatické cievy. To ruší krvný obeh, najmä v žilách, ktoré vedú krv späť z koncových častí dolných končatín. Narušený prietok v lymfatických cievach spôsobuje opuch. Obidva faktory zvyšujú riziko embólie, ktorá je dôvodom mnohých smrteľných stavov.

Zhrbená poloha hornej časti tela tiež narúša tráviaci systém, pretože inhibuje peristaltiku stláčaním čreva. Hrbenie narúša aj dýchanie, pretože ohnutá hrudná chrbtica blokuje hrudný kôš a zabraňuje zväčšovaniu pľúc pri vdychovaní. Znížený príjem kyslíka spôsobuje únavu, fenomén, ktorý sa môže vyskytnúť zakaždým, keď trávime čas v zle vetranom priestore.

Okrem toho, sedenie súvisí aj s problémom, ktorý je viac či menej tabu. Sústavný tlak na panvovú oblasť narušuje krvný obeh a stláča nervy, spôsobuje necitlivosť, ktorá môže viesť k problémom v intímnom živote mužov aj žien, kvôli zníženému pocitu vnímania v oblasti genitálií. Vzhľadom na tlak, ktorý spôsobuje, sa dokázalo, že sedenie je rizikom pre problémy s prostatou, ako je rakovina. Za poruchu súvisiacu so sedením možno považovať aj inkontinenciu.

Aktívne sedenie na sedlovej stoličke Salli poskytuje dobrú polohu, zdravie a energiu

Prehodnotenie spôsobu sedenia má enormný vplyv na pohodu, kvalitu života a tiež na očakávanú dĺžku života. Nekonvenčné myslenie poskytuje riešenie, ktoré rieši problémy sedenia. Vyššie sedenie pre uvoľnenie cirkulácie telových tekutín, usporiadanie kĺbov pre podporu ich zdravia, umiestnenie panvy takým spôsobom, že chrbtové krivky sú neutrálne a pričom sa nevyvíja tlak na panvové dno, to všetko umožňuje sedlová stolička Salli s rozdeleným sedadlom. Pri stomatologickej starostlivosti umožňuje sedlové sedenie pracovať bližšie k asistentovi alebo zubárovi, pričom nohy sú po bokoch a nezaberajú priestor vpredu. Sedlová stolička Salli umožňuje pracovať bližšie k pacientovi, takže sa nemusíte ohýbať.

Pozícia nôh na boku, lepšie ako pred telom umožňuje správne nastavenie panvy. Je nevyhnutné, aby sedlová stolička mala medzeru v strede, čiže sedadlo je rozdelené, inak by dosiahnutie a udržanie správnej polohy panvy nebolo príliš príjemné. Medzera je tu preto, aby sa zabránilo tlaku na najcitlivejšiu časť nášho tela.

Keďže na sedlovej stoličke Salli je panva mierne otočená dopredu, chrbtica má automaticky neutrálne krivky, platničky sú rovnomerne zaťažené, čo zabraňuje ich vyskočeniu a veľké svaly nemusia pracovať na udržaní rovnováhy. Keď veľké svaly nepracujú, svalové jadro má priestor na aktiváciu. Celkovo vzaté, keďže celý chrbát nie je každodenne vystavený nezdravej záťaži, je bezpečné používať telo v každom smere bez rizika poškodenia chrbtice.

Vyberte si energiu a pohodu namiesto zdravotných rizík

Vyššia poloha sedenia otvára bedrové a kolenné kĺby do uhla 135 stupňov, čo je optimálne pre zdravie kĺbov a tiež tento uhol umožňuje správne nastavenie panvy. Okrem toho pri sedení na sedlovej stoličke Salli dôležitý špongiový efekt pomáha kĺbom udržiavať metabolizmus na dobrej úrovni. Kĺby nie sú stuhnuté ani pri dlhšom sedení na stoličke. Zároveň široký uhol bedrových kĺbov umožňuje voľnú cirkuláciu telových tekutín. Dolné končatiny nie sú na konci dňa opuchnuté a riziko fatálnej embólie sa znížilo.

Správna poloha hornej časti tela umožňuje správne fungovanie tráviaceho systému aj dýchanie je ľahšie, pretože hrudný kôš neblokuje pľúca, ktoré majú priestor na zväčšovanie sa. Dobre fungujúce trávenie a voľné dýchanie znamenajú energickejší pocit bez bolesti hlavy alebo zápchy.

Zariadenie, ktoré umožňuje správnu polohu tela vrátane snahy o zlepšenie ergonomického spôsobu práce jednoducho odstraňuje fyziologický dôvod bolesti. Cítite sa energickejšie a užívate si život naplno.

Sanna Hakala

Autor: Autor: Sanna Hakala, M. Sc.
fyzioterapeut, Fínsko