Fabulo pomáha tam, kde to potrebujú

Spoločenská zodpovednosť firiem by mala byť v dnešnej dobe súčasťou firemnej kultúry každej modernej spoločnosti. Kto Fabulo pozná, vie, že pomoc akéhokoľvek charakteru nám nie je cudzia.

Vedeli ste, že s každým nákupom, ktorý spravíte na našom e-shope podporíte zároveň množstvo neziskových organizácií, ktoré sme si vybrali a rozhodli sa im podať pomocnú ruku?

Osudy ľudí, nepriazeň osudu či životné prostredie nám nie sú ľahostajné, preto sa neustále zapájame nielen do prosociálnych aktivít a pomáhame tak tým, ktorí to potrebujú. Rozhodli sme sa vám v krátkosti predstaviť organizácie, ktoré dlhoročne pravidelne podporujeme alebo sme podporili finančne (napríklad aj vďaka vášmu nákupu na Fabulo) alebo nefinančne. Jednorázové príspevky a podpora rozmanitých prospešných projektov nám taktiež nie sú cudzie.

Aktuálne dianie vo svete nás nenechalo chladnými, preto pomáhame, ako vieme, napríklad aj nepravidelnými zbierkami pre nasledovné organizácie:

 

DunaVit (Podunajské ochranárske združenie)

Keďže nám nie je ľahostajné ani prostredie okolo nás, spolupracujeme s organizáciou na podporu ochrany životného prostredia Žitného ostrova a jeho okolia - DunaVit. Jej cieľom je aj rozvoj, revitalizácia prírodného prostredia, ochrany flóry a fauny, a v neposlednom rade podpora ekológického zmýšlania a eko-turistiky, vzdelávanie a rozvoj kultúrnych hodnôt Žitného ostrova a jeho regiónu. Naposledy sme napríklad podporili výsadbu 65 stromov.

Finančne môžete pomôcť aj vy v prípade priamej podpory:  www.dunavit.sk

Pomoc Ukrajine

V neľahkých časoch tejto doby a situácie nášho suseda, Ukrajiny, sme mali za samozrejmosť zapojiť sa do pomoci od vypuknutia vojny v krajine. Nedokázali sme sa nečinne prizerať na problémy obyvateľov za našimi hranicami, a preto veríme, že sme finančnou a materiálnou pomocou aspoň čiastočne pomohli obyvateľom zasiahnutých oblastí. Pomáhali sme, ako sa dalo - od zorganizovanej zbierky materiálnych potrebností až po skladové priestory či odvozy materiálu a jedla.

Finančne môžete pomôcť aj vy v prípade priamej podpory: www.donio.sk

Nedokázali sme sa nečinne prizerať na problémy obyvateľov za našimi hranicami, a preto veríme, že sme finančnou a materiálnou pomocou aspoň čiastočne pomohli obyvateľom zasiahnutých oblastí.

Nadace Via - Pomoc Morave po zasiahnutí ničivým tornádom

V roku 2021 južnú Moravu zasiahla katastrofa nevídaných rozmerov. Prostredníctvom Nadácie Via sme sa aj my zapojili do finančnej zbierky na pomoc zasiahnutým obciam, rodinám a ľuďom, aby sa s touto tragédiou po vyčíňaní tornáda dokázali lepšie vyrovnať. 

Medzi "naše" fabulovské organizácie, ktoré podporujeme pravidelným finančným príspevkom, patria:

Organizácia muskulárnych dystrofikov Slovenska a jej verejná zbierka Belasý motýľ

Verejnú zbierku Belasý motýľ a jej sprievodné podujatia od roku 2000 zabezpečuje tím Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Je to jediná špecifická organizácia na Slovensku, združujúca deti a dospelých s nervovosvalovými ochoreniami. Vďaka nim je k dispozícií ponúkaná pomoc a odborné poradenstvo, aby pacienti v čo najväčšej miere dokázali žiť nezávislý a plnohodnotný život. Víziou OMD SR je rovnocenné zapojenie sa ľudí s rozsiahlym a ťažkým telesným postihnutím do spoločnosti

Finančne môžete pomôcť aj vy v prípade priamej podpory: https://omdvsr.darujme.sk/belasymotyl/

Červený nos Clowndoctors

Organizácia pôsobiaca od roku 2004, pričom prostredníctvom humoru a klaunského umenia podporuje psychickú pohodu detských pacientov a tým prispieva k zlepšeniu ich zdravotného stavu, odpútava malých pacientov od strachu a napätia, spojeného s liečbou a neznámym prostredím. Clowndoctors pomáhajú aj seniorom s “rozhýbaním” ich pamäte, fantázie a psychickej i fyzickej pohody a celkovo radosť zo života. Špeciálne vyškolený personál 60 profesionálnych zdravotných klaunov pravidelne navštevuje takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a 31 seniorských zariadení na celom Slovensku. 

Finančne môžete pomôcť aj vy v prípade priamej podpory: www.cervenynos.sk

Magna

Organizácia, založená v roku 2001 na Slovensku, medzinárodne poskytujúca pomoc deťom a ich rodinám v núdzi, vrátane obetí prírodných katastrof, vojen a konfliktov. V teréne Magna zastrešuje pomoc vďaka lekárom, zdravotníkom,  technickým a iným odborníkom, ktorí zaisťujú humanitárnu pomoc a pomáhajú liečiť deti a ich rodiny. Taktiež poskytuje už od začiatku zdravotnú pomoc obetiam katastrof po celom svete, vďaka MAGNA nemocniciam zaisťuje rodinám a deťom zdravotnú starostlivosť, lieky a jedlo. 

Finančne môžete pomôcť aj vy v prípade priamej podpory: https://www.magna.org/sk/podporte-nas/

Ako môžete pomôcť Vy?

  • Nákupom u nás podporíte neziskové organizácie automaticky, keďže časť sumy vždy venujeme vybraným neziskovým organizáciám
  • Prispejte finančne online či offline priamo vybranej organizácií podľa vašej preferencie
  • Zakúpte priamo nevyhnutné potreby
  • Prispejte materiálnou pomocou do už zorganizovaných zbierok
  • Zorganizujte zbierku sami
  • Staňte sa dobrovoľníkom, darujte váš čas

 

Povaha pomoci závisí od charakteru a cieľov organizácie, dôležité je spraviť prvý krok. Dobro treba konať a šíriť neustále ďalej, a tak aj my vo Fabulo veríme, že každý svojou trochou dokážeme podať pomocnú ruku v akejkoľvek podobe. Budeme preto radi, ak sa zapojíte aj vy. ❤