Švédska masáž včera a dnes

Bezpochyby je klasická olejová masáž, alebo iným názvom švédska masáž najrozšírenejším druhom masáží v Európe. Kto sa chce učiť masírovať, najčastejšie si vyberie kurz švédskej, liečebnej, alebo športovej masáže, o ktorej si myslí, že je dobrý základ, na ktorý neskôr môže stavať ďalšie masážne techniky. Ale je švédska masáž naozaj predchodcom všetkých masáží? Asi neprezradíme veľké tajomstvo, ak povieme, že nie. Ale predsa, čomu môže ďakovať švédska masáž, že je taká úspešná a populárna?

Zvedavosť a túžba po rozvoji boli vždy ľudstvu vlastné. Najviac príkladov nájdeme v oblasti vedeckých vynálezov, lekárskych úspechov. Avšak aj taká vedná disciplína, ako je fyzioterapia, prešla dlhou cestou.

Ak sa na masáž pozrieme ako na druh liečby, môžeme vidieť, že aj keď v jednotlivých kultúrach sa vyvinuli rôzne masážne štýly. Jedna vec bola v nich spoločná - ľudské dotyky majú liečivé účinky.

Rozvoj a túžba experimentovať mali vplyv aj na rozvoj masáží. Kým na egyptských nástenných maľbách masírovali nohy liečivými bylinami, dnes už na základe neurologických výskumov vieme, že určité reflexné zóny cez nervové spojenia majú vplyv na činnosť vnútorných orgánov. Ak nezavrhneme historické pamiatky, či už písomné, alebo na maľbách zobrazené liečebné zvyky, mnohému sa môžeme priučiť od našich Predkov.

Základy klasickej olejovej masáže, ktorú vyučujem, môžeme poznať už z prác gréckych vedcov, ale v písomnej forme ich zhrnul až Pehr Henrik Ling, švédsky majster šermu (1776–1839). Systematicky usporiadal hmaty a skombinoval masáž s telesnými cvičeniami. Dnešné názvy hmatov švédskej masáže pochádzajú z pôvodne používaných francúzskych názvov ako napríklad effleurage, petrissage, tapotement, friction.

Od tréningov francúzskych šermiarov po dnešnú podobu švédskej masáže uplynula dlhá doba, a naďalej sa neustále rozvíja. Základy, ktoré boli pôvodne zapísané, sú platné dodnes. Päť základných hmatov (kĺzanie, hnietenie, tepanie, trenie a chvenie alebo vibrovanie) v maximálnej miere povzbudzuje obehovú sústavu. Starostlivo premyslené a vedome aplikované, správne dávkované a načasované hmaty spolu s telesným pohybom takmer vždy prinesú výborné výsledky. Ako v znižovaní bolesti, tak aj pri zlepšení trénovanosti môžu pomôcť terapeutom aj klientom.

Fyziologické účinky švédskej masáže môžeme zaradiť do troch hlavných skupín: lokálne, nepriame a všeobecné účinky. Bez nároku na kompletnosť sú to účinky na úrovni pokožky, spojivového a svalového tkaniva a okostice, ďalej zlepšenie prekrvenia, zvýšenie látkovej premeny, odstránenie odpadových látok, zníženie bolestivosti, rýchlejšia regenerácia a zvýšenie výkonnosti.

Počas masáže je dôležité si uvedomiť, že ľudský organizmus sa síce skladá z rôznych častí, predstavuje komplexný a nedeliteľný celok. Takže nech pracujeme na ktorejkoľvek oblasti, vždy myslime na príčiny vzniku bolestí danej oblasti. Takou príčinou môže byť napätie v inej časti tela, nesprávne držanie tela, pracovná záťaž či psychické problémy. Pre zistenie týchto príčin nestačia možnosti švédskej masáže, preto je dôležité zapojiť ďalších odborníkov, alebo si prehĺbiť poznatky z príslušných oblastí. Tak isto je nevyhnutné v záujme dôkladnej a precíznej práce rozvíjať naše vedomosti z oblasti anatómie ľudského tela.

avatar

Autor:
Dr. Kubiczáné Borda Györgyi, masér a liečiteľ