Ako pomáha riadená meditácia odložiť ego a rozšíriť pozornosť?

Meditácia je pozornosť zameraná na komunikáciu duše a ducha. Vzniká vtedy, keď je myseľ ochotná vzdať sa reakcií na podnety okolitého sveta, vzdá sa signálov tela a potom sa vzdáva aj vlastných myšlienok. Vo výsledku možno vytvoriť okolo seba pokojný, harmonický, zdravý, úspešný a prirodzene prebiehajúci spoločenský život.

V dnešnej dobe je naša myseľ zaplavená množstvom informácií, takže sa stalo nevyhnutnosťou používať takú techniku, pomocou ktorej sa myseľ naučí otvoriť vyšším sféram vedomia. V blízkej budúcnosti sa môže masovo objaviť požiadavka na pokoj zažívaný prostredníctvom meditácie, na meditačné školy a na zdroje služieb riadenej meditácie. Zažiť meditačné uvoľnenie možno vykonávaním meditačných cvikov. Myseľ možno inšpirovať niekoľkými veľmi jednoduchými úlohami. Relaxáciou a riadenou meditáciou je povzbudená na nezvyčajnú a novú činnosť, ktorá sa nerozvinie v tradičnom chápaní dennej rutiny. Svojou prácou chcem pomôcť tým ľudom, ktorí chcú prostredníctvom meditácie rozvíjať svoje vedomie.

Mnohých môže zaujímať, čo sa v skutočnosti deje v mysli vtedy, keď meditácia ešte nie je rozvinutá schopnosť. Čo môžu dosiahnuť meditačné cviky u obyčajného človeka? Rozvíja sa podvedomie a tak vzniká schopnosť sebapoznania aj vo všedných dňoch. V dôsledku toho si uvedomíme aj tie procesy, keď sa myseľ prepne do štádia prežitia a kvôli pocitom hnevu, paniky a úzkosti sa zvyčajne stiahneme a stratíme kontrolu. (To znamená, že sa stávame nejakým, akým by sme sa nechceli a dosiahneme iné, ako sme chceli.) V tom momente, keď to pociťujeme ako problém, sa môžeme rozhodnúť prekonať správanie zapríčinené nízkym egom. Krok za krokom tak aj pre bežného človeka sa meditácia stáva spirituálnym zážitkom. Vďaka tomu sa jeho bytie stáva šťastnejším a harmonickejším.

Cieľom riadenej meditácie a relaxácie je dosiahnutie flexibility ega. Môže sa vyvinúť taká schopnosť, keď je ego ochotné vzdať sa riadenia, vzdá sa reakcií na podnety okolitého sveta a zostáva v pozícii pozorovateľa udalostí. Takže, ego počas každodenných udalostí (hnev, panika, úzkosť) medituje. Mnoho ľudí si myslí, že ego je nepotrebnou a skazenou časťou nás. Pokladám za veľmi dôležité zdôrazniť, že táto naša časť nám dá povolenie na fungovanie vo vyššom vedomí. Cieľom teda nie je jeho zničenie, ale to, aby v emocionálne kritickej situácii sa postavil bokom, a namiesto stiahnutia nechalo rozviť pozornosť do meditatívneho stavu.

Dôležité je to, aby sme riadenú meditáciu počúvali vtedy, ak vieme, akú zmenu v našom správaní chceme dosiahnuť. Napríklad samotné kreatívne meditácie majú taký zmysel, že pomocou nich čoraz častejšie pociťujeme nedostatok ako problém a skôr či neskôr pochopíme, že nie je zmena bez zmeny. Preto je efektívnejšie, ak máme konkrétnu predstavu o tom, v čom sa chceme zmeniť pôsobením meditácie a na to žiadame spôsob.

Na tento účel som vyvinula Holistický mentorský program. V programe komplexnou, transformačnou cestou sprevádzam ľudí. Astroanalýzou napomáham s vytýčením cieľov, pomáham s úlohami, aby sa zmena v želanej oblasti života podarila. Odporúčam vhodné meditačné alebo doplnkové cvičenia, ktoré pomáhajú prekonať prekážky. Ak je potrebné, vediem, robím interaktívne meditácie a aj týmto usmerňujem ego na fungovanie holografickej mysle.

Pre tých, ktorí ku mne nemôžu zavítať pre vzdialenosť, a na žiadosť mojich klientov, ktorí si potrpia na riadenú meditáciu aj doma, spustila som youtube kanál. Svoju prvú riadenú meditáciu som už aj nahrala, ktorú možno použiť pri zmiernení traumy z detstva a na uvedomenie. Pôsobením meditácie sa uvoľňujú emócie a otvárajú sa nové perspektívy v oblasti sebavedomia. Už sa ti niekedy stalo, že si nevedel reagovať ako rovnocenný dospelý v danej životnej situácii? Prípadne Ti následne napadlo, čo a ako si mal urobiť? Touto meditáciou vieš rehabilitovať tie časti s nízkymi vibráciami, ktoré sú bez motivácie, alebo uzemňujú tvoju pozornosť dôsledkom bolestivých tráum z detstva chudobného na podnety. Môžeš ich vykonávať v ktorejkoľvek časti dňa.

Kopcso-Andrea

Autor:
Andi Kopcsó, holistický coach a sakrálny maliar


Székesfehérvár / Győr