Spojenie dýchania a masáže - ako správne dýchať počas masáže?

Kvalitu práce maséra ovplyvňujú nielen jeho technické poznatky, ale aj anatomické vedomosti a odborná prax. Samozrejme, sú to veľmi dôležité veci, na ktorých sa dá stavať, ale potom, čo zvládneme základy, práve jemné drobnosti posúvajú ošetrenie na naozaj vysokú úroveň. Dávam do pozornosti faktor, ktorý sa môže zdať ako druhoradá drobnosť, no napriek tomu je to vlastne základný faktor, ktorý všetko ovplyvňuje.

Ak budete venovať pozornosť tomuto faktoru a ozrejmíte si ho do takej miery, že to môže posilniť váš hmat a môže to vycibriť vaše zmysly. Ale pokiaľ túto činnosť vykonávate podvedome, a povedzme, že máte práve zlý deň, tak vám môže do rovnakej miery prekaziť vaše snahy o dobre vykonanú prácu. No a týmto faktorom nie je nič iné ako technika dýchania.

V tomto článku sa budem zaoberať ergonómiou dýchania a v téme vám dám také tipy, ktoré ak príjmete, bez ohľadu na to, koľko máte skúseností a odborných znalostí, už pri vašej najbližšej masáži budete oveľa lepším masérom než ste doteraz boli,. Okrem toho vo všeobecnosti píšem aj o záťažovej dýchacej ergonómii, takže v tomto článku môže nájsť cenné rady pre seba naozaj každý, kto trebárs vykonáva aj nejakú inú záťažovú prácu alebo si len jednoducho chce vytvoriť väčšiu odolnosť voči záťaži či si zlepšiť koncentráciu.

Dýchanie je jedinou základnou životnou funkciou, ktorú môžeme kedykoľvek ovládať, vždy, keď sa nám to páči, bez potreby špeciálnej koncentrácie. Hoci v zásade hovoríme o vegetatívnej funkcii, na jej uvedomenie si a vedomé ovládanie, nie je potrebné sa naučiť žiadne meditačné techniky a nemusíme kvôli tomu absolvovať drahé kurzy. Dýchanie môže byť riadené jednoduchou sústredenosťou a vedomým rozhodovaním. „Teraz sa chcem nadýchnuť a teraz zasa nie. Teraz chcem vykonať hlboký povzdych, a teraz chcem len plytko vydychovať.”

Okrem toho je veľký súvis medzi dýchaním a súčasným emocionálnym stavom jednotlivca. Ak sme pokojní alebo sústredení, dýchame pomalšie a uvážene. V prípade napätia, rozrušenia však dýchame ťažko, nerovnomerne a podstatne rýchlejšie. Emócie preto ovplyvňujú dýchanie, ale platí to aj opačne.
Pokiaľ je dýchanie podvedomé, riadia ho emócie, akonáhle je vedomé, tento proces môže byť obrátený. Ak pozdvihneme naše dýchanie na úroveň vedomia, sme ním schopní ovplyvniť naše emócie a našu aktuálnu náladu.

Určite ste už videli človeka, ktorý bol nervózny, už-už bol na okraji kolapsu a iní sa ho snažili upokojiť tým, že ho nabádali, aby pomaly a hlboko dýchal; a hneď ako tak urobil, mu bolo lepšie. Možno ste si už tiež všimli sami na sebe, že ak ste pokojný, môžete sa sústrediť na veci lepšie, všímate si toho viac vo svojom okolí a cítite sa v harmónii s vaším prostredím. Každý, kto je pokojný, má aj lepší zrak, sluch, čuch aj chuť a áno, drahý kolega, s našim piatym zmyslom je situácia rovnaká.

Ak ste pokojný, váš hmat je silnejší, a dokonca sa vaše ruky budú menej triasť. V takom prípade máte zlepšený obeh krvy aj energie a tým sa vaše dotyky stávajú teplými a príjemnými. Ak sú vaša myseľ a telo pokojné, ste schopní vykonávať aj menšie, viac zamerané pohyby. Vaše dlane v tomto stave pracujú ako akýsi sonar.

Ako môžete vytvoriť v sebe tento stav počas masírovania?

vezmi-si-jeden-velky-nadychNajdôležitejšou vecou, ktorú musíte urobiť, je to, že vždy, pri každom pohybe či úchope sa snažte uvedomovať si vlastné dýchanie. Vždy si uvedomujte každý nádych a výdych. Sústreďte sa aj na to, aby ste pravidelne dýchali a nikdy nezadržovali dych. Nádych-výdych, rovnomerne, bez prestávky, to je to najdôležitejšie.

Dýchajte v takom tempe, ako vám to najlepšie vyhovuje, no v žiadnom prípade nie tak pomaly, aby ste mali kyslíkový deficit a zasa nie tak rýchlo, aby ste mali závrate. Lepšie a jednoduchšie sa nastavíte na dýchanie, ak má vaša práca hladký plynulý rytmus, takže stojí za to venovať aj tomuto pozornosť. Ak sa necítite byť primerane pokojný, mali by ste pred masážou len tak sedieť na stoličke a voľne dýchať, cca 5-10 minút, a snažiť sa tým dosiahnuť pomalšie a pravidelné dýchanie.
Vedomé, rovnomerné, postupne spomaľujúce dýchanie upokojuje myseľ a pomáha človeku krok po kroku sa dostať v danom momente do optimálneho stavu.

To by bolo to veľké tajomstvo?

Samozrejme, že to nie je všetko, ale ak už len toto budete aplikovať počas svojej práce, budete cítiť rozdiel a neurobíte žiadnu významnú chybu v rámci vašej ergonómie dýchania. Ak ste schopní venovať pozornosť svojmu dýchaniu a jeho pravidelnosti, už ste na absolútne dobrej ceste. Budete o poznanie viac koncentrovanejší a senzitívnejší, než predtým. Vaše dotyky budú o poznanie jemnejšie a vaša rehabilitácia bude precíznejšia. Mohol by som povedať, že toto je nultá úroveň, vstup do sveta ergonómie dýchania. Je to prah, prestúpením ktorého sa ocitáte na ceste poznávania umenia dýchania, ktoré okrem toho, že pomáha byť efektívnejší pri masáži, je zároveň aj vynikajúcou metódou sebapoznávania a vlastného rozvoja.
Ak ste aj naďalej zvedaví, ako môžete pri masáži ešte viac kultivovať svoju dýchaciu techniku, tak čítajte ďalej!

Medtóda Čchi-kung

4Tradičná čínska medicína nazýva vedomé zlúčenie dýchania a pohybu vďaka koncentrovanej pozornosti ako Qi Gong (Čchi-kung). Táto technika je základom mnohých orientálnych pohybových umení.

Počas dýchania sa dostáva kyslík do nášho tela a kyslík je energiou pre telo. Ak venujeme pozornosť energii, ktorá prichádza do nášho tela a zameriavame sa na jej priaznivé účinky, resp. na to, na čo by sme ju chceli používať, potom sa energia môže využívať efektívnejšie a ľahšie si nájde svoj účel.

Na základe tohto princípu majú Čchi-kung praktiky preukázateľne amplifikačné účinky na imunitu. V Číne v niektorých nemocniciach dodnes predpisujú lekári na jednoduchšie ochorenia či prechladnutia Čchi-kung cvičenia. Možno sa už vo vás vynorila otázka: „Mám teda počas masáže praktikovať Čchi-kung, alebo čo?” A akokoľvek prekvapujúco to bude znieť, odpoveďou je: ÁNO.

Ak ste sa už stretli s koncepciou Čchi-kung a zdá sa vám táto odpoveď trochu zvláštna, môžte byť kľudní, nie ste sami. Väčšine ľudí sa po počutí tohto výrazu vybavujú ladné pohyby Tai-chi. Avšak, ako som napísal vyššie - Čchi-kung je omnoho viac než len toto, resp. je to oveľa všeobecnejšia vec. Spojenie dýchania a pohybu pomocou koncentrácie. Ak sa zamyslíte nad významom tejto vety, uvedomíte si, že tieto vedomosti možno aplikovať v mnohých oblastiach.

Čo je teda Čchi-kung v „zrozumiteľnejšom jazyku”?

V podstate je to: venovať pozornosť vášmu aktuálnemu pohybu a k nemu prislúchajúcemu dýchaniu. Pokúste sa pozorovať, aké zmeny vyvolávajú vo vás tieto dve činnosti vykonávané súčasne. Sformulujte si, aký je váš cieľ počas vášho pohybu a dychu a pokúste sa čo najvytrvalejšie a čo najsilnejšie sústrediť na daný cieľ.

Čchi-kung je aktívna meditácia; a ako pri väčšine meditácii, aj pri tejto je jej podstatou to, že ak ju praktizujete často, vytratia sa vám zbytočné myšlienky z hlavy.

Vďaka tomu budete čoraz viac „v prítomnosti” a dokážete sa v danom momente sústrediť naraz iba na jednu vec, ale zato veľmi intenzívne. A rovnako ako v iných metódach, tak aj v tejto - keď si osvojíte jej základy, môžete sa ďalej prehlbovať v detailoch.
Napríklad na súčasné iniciovanie určitých pohybov a k nim prislúchajúceho dýchania; alebo aby dynamika dýchania sledovala dynamiku vášho pohybu.

Ako aplikovať ČchiI-kung pri pohybe s vyššou záťažou?

Keď pracujete s určitým zaťažením (napr. ťahanie lana, veslovanie alebo napríklad masáž), tak vtedy je účelné vykonávať výdych v čase, keď vo vašej aktivite nasledujú časti s väčším zaťažením alebo časti vyžadujúce väčšiu koncentráciu; bezprostredne predtým však musíte nasať toľko kyslíka, koľko váš organizmus bude potrebovať počas následného zaťaženia. veslovanieZ fyziologického hľadiska to má taký význam, že keď vdychom získate do organizmu čerstvý kyslík, tak bezprostredne po tom (teda pri výdychu) ste najsilnejší a najkoncentrovanejší, a tak práve vtedy máte najväčšiu šancu urobiť najlepším spôsobom to, čo robíte.

Možno najlepším ilustratívnym príkladom je technika veslovania. Keď športovec ponorí pádla do vody a následne vykoná s nimi silný záber, aby sa po vode napredoval, vždy v tej chvíli vydýchne. Keď pádla zdvihne z vody a pripraví sa na ďalší záber, vtedy vdychuje novú dávku čerstvého vzduchu. Prvá je aktívna, a tá druhá pasívna fáza.

Pravda, nie všetky športy fungujú takto „čierno - bielo”, ako veslovanie. Zároveň sa však v takmer každom pohybe možno nájsť trochu aktívnejšie a trochu pasívnejšie časti, ktoré môžu byť týmto spôsobom podporované dýchaním. Nie je náhoda, že tajomstvom dlhodobého, vynikajúceho športového výkonu je aj to, že dýchanie športovcov je pravidelné a sústredené a - ak je to možné - majú aj trochu pasívnejšie úseky počas športového výkonu, kedy v týchto periódach vôbec, alebo len minimálne pracujú ich svaly. Naše kostrové svaly sú silné, ale zároveň sa rýchlo unavia, keď sú v sústavnej a neprerušovanej záťaži.

Ako aplikovať Čchi-kung pri masáži?

Tip č. 1

Vždy vedome kontrolujte svoje dýchanie.

Tip č. 2

Dýchajte pravidelne, nikdy nezadržiavajte vzduch.

Tip č. 3

Hľadajte také periódy, hmaty a momenty vo vašej práci, ktoré sú viac zaťažujúce ako zvyšok úkonu. Nadýchnite sa bezprostredne pred nimi a keď nasleduje záťaž, vtedy vydýchnite vzduch.

Tip č. 4

Dynamika dýchania nech sleduje dynamiku vášho pohybu. Pri pomalších, natiahnutých pohyboch nech je aj dýchanie pomalšie, pri rýchlejších pohyboch zasa rýchlejšie.

Tip č. 5

Klaďte dôraz na postupné učenie sa. Na začiatok si vyberte len jeden pohyb, jeden moment z vašej práce a vtedy si vyskúšajte tento spôsob. Potom pracujte ďalej „tradične” tak, ako dovtedy; doprajte vášmu organizmu čas spracovať nové skúsenosti. Na zmenu si treba vždy zvyknúť. Ak ste začiatočník a nie vždy presne odhadnete, koľko vzduchu musíte nasať alebo vydýchnuť, opakujete to veľa krát za sebou, môžete mať kyslíkový deficit alebo závrate.

Tip č. 6

Pri vdýchnutí (pasívna fáza) dostávate do pľúc čerstvý kyslík, vďaka ktorému pri následnom výdychu (aktívna fáza) budú svaly aj mozog fungovať s vyššou výkonnosťou. Využite to. Pri výdychu sa sústreďte na vaše vnímanie. Ak budete často trénovať a dostatočne precítite podstatu veci, váš hmat bude sofistikovaný, vaše dlane budú mäkšie, teplejšie a vaše dotyky budú efektívnejšie. Skúste si aj vizuálne predstaviť ten efekt, ktorý chcete dosiahnuť počas masáže vášho klienta.

Tip č. 7

masaz-hra-tvareMali by ste si nechať ústa aspoň mierne otvorené, najmä na začiatku. Jednak preto, aby ste sa mohli rozhodnúť či budete dýchať ústami alebo nosom; a jednak preto, lebo zistíte, že v určitých chvíľach musíte relatívne rýchlo dýchať, a to môžete robiť ľahšie práve ústami, najmä ak ste si ich už pootvorením na začiatku „pripravili”. Okrem toho, ak sú vaše ústa voľne otvorené a nestaráte sa o to, ako práve vyzeráte, ale sústredíte sa do svojho vnútra a necháte nech máte tvár, akú práve máte mať, môžete sa na čokoľvek oveľa lepšie sústrediť. Ak prijmete túto radu, vaša práca aj váš pohľad budú koncentrovanejšie, oduševnenejšie, a to pocítia aj vaši klienti. Ak sa nebudete báť pustiť sa po poli mimiky, celá vaša bytosť sa stane vznešenejšou a umeleckejšou.

V začiatkoch cvičenia dýchacej techniky počas masáže zažijete pravdepodobne aj pocit neúspechu; a to v prvom rade preto, že budete dýchaním prijímať príliš veľa, alebo naopak príliš málo vzduchu, než koľko bude žiadúce, čo povedie k závrati, resp. k dýchavičnosti. Okrem toho môžete robiť tú začiatočnícku chybu, že k niektorým pohybom - vzhľadom na ich dĺžku - nedokážete prispôsobiť vaše dýchanie, čím sa dostanete z rytmu a celé sa to zamotá. Preto sa odporúča, ako som to už spomínal, začať v  malom, len pri jednom - dvoch pohyboch. Dodržujte princíp postupnosti a potom sa úspech vyrovná nezdarom. S pribúdajúcim časom venovaným tréningu dýchania potom dosiahnete čoraz úspechov, až nakoniec nezdary úplne zaniknú a ostane len zážitok z úspechu.

masazna stolicka-technika-dychaniaKeď už budete mať dostatočnú prax v tejto metóde a budete ju vedieť ľahšie používať, po chvíli budete cítiť, že váš pohyb a vaše dotyky „splynú” s vašim dýchaním. Výsledkom efektívneho zvládnutia systému aktívnych a pasívnych úsekov zvýšite svoju odolnosť proti záťaži, pri práci sa menej unavíte, a podstatne znížite riziko prípadných zranení.
Keď sa vám táto činnosť už stane rutinou, spozorujete, že si to začnete „užívať” a potrebnú koncentráciu už nebudete vnímať ako záťaž, ale ako absolútne príjemnú vec. A to sa odzrkadlí nielen na kvalite vašej práce, ale aj na vašej tvári. Budete vytvárať dojem umelca úplne ponoreného do svojej umeleckej činnosti, a vaši klienti sa vám odvďačia oveľa širším úsmevom a dostanete oveľa viac uznania, ako obvykle.

Chcete sa ďalej vzdelávať na túto tému?

Ak máte chuť sa ďalej vzdelávať v oblasti ergonómie dýchania, kliknite tu! 

Ak vás zaujíma, akú spätnú väzbu môžete získať, ak venujete pozornosť svojmu pohybu a dýchaniu počas masáže, kliknite tu!

Sandor Nagy - Rapid Massage

Autor:

Sándor Nagy

klasický a športový masér, odborník v oblasti pohybu a držania tela,
spine trainer, zakladateľ a vedúci spoločnosti Rapid Massage Service